facebook

Ubezpieczenie OC a śmierć właściciela pojazdu - co warto wiedzieć?

ubezpieczenie oc po śmierci właściciela pojazdu

Śmierć bliskiej osoby jest dla jej rodziny ciężkim czasem, zwłaszcza, że poza koniecznością poradzenia sobie z utratą członka rodziny, muszą również załatwić wiele spraw formalnych. Jedną z kwestii formalnych, które należy rozwiązać jest ubezpieczenie OC. Co dzieje się z polisą po śmierci właściciela pojazdu?

oc po śmierci właścicielaUbezpieczenie OC po śmierci właściciela pojazdu - co trzeba zrobić?

Po śmierci właściciela pojazdu trzeba  pamiętać, by powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Powinniśmy przedstawić akt zgonu, informację o potencjalnych spadkobiercach oraz testament (jeśli takowy został sporządzony).

Ubezpieczenie OC - co się z nim dzieje po śmierci właściciela pojazdu?

Polisa OC (od odpowiedzialności cywilnej) to ubezpieczenie obowiązkowe dla właścicieli pojazdów. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że ubezpieczenie OC po śmierci właściciela nie wygasa. Obowiązki związane z opłacaniem polisy przechodzą na spadkobierców. Co do tego, kto powinien zająć się pojazdem i jego ubezpieczeniem nie ma wątpliwości, gdy spadkobierca jest wskazany w testamencie. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy zmarły nie sporządził testamentu. W przypadku braku testamentu potencjalni spadkobiercy (najbliżsi zmarłego) powinni wnieść do sądu sprawę o podział majątku. Takie sprawy mogą jednak ciągnąć się bardzo długo, a trzeba pamiętać, że pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC nawet, gdy nie jest użytkowany. Dlatego jeśli sprawa spadkowa będzie trwała dłużej niż okres ważności obecnej polisy, spadkobiercy muszą zająć się opłaceniem polisy. Jeśli składka nie zostanie opłacona, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na spadkobierców karę za brak zachowania ciągłości OC. Zgodnie z kodeksem cywilnym, do rozwiązania sprawy spadkowej, odpowiedzialność za ubezpieczenie OC ponoszą wszyscy potencjalni spadkobiercy.

Jeśli sprawa spadkowa zostanie rozwiązana przed końcem ważności polisy, nowy właściciel musi przerejestrować pojazd na siebie oraz opłacić ubezpieczenie OC. Trzeba też pamiętać o tym, że po śmierci właściciela pojazdu polisa nie zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok, więc nowy właściciel pojazdu musi zająć się całą procedurą znalezienie i wykupienia ubezpieczenia.

Podsumowanie

W przypadku śmierci właściciela pojazdu najważniejsze jest to, by zgłosić zgon właściciela towarzystwu ubezpieczeniowemu oraz pamiętać o uiszczeniu wszystkich opłat związanych z ubezpieczeniem OC, gdyż nie wygasa ono po śmierci właściciela.

Aby dowiedzieć się, jak działają ubezpieczenia komunikacyjne, skontaktuj się z Agentem ubezpieczeniowym, który profesjonalnie doradzi Ci w wyborze najlepszej polisy.Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu