Ubezpieczenia majątkowe domów i mieszkań

dom

Dla każdego z nas ważnym aspektem w życiu jest posiadanie miejsca, gdzie możemy czuć się bezpiecznie. Warto wtedy pomyśleć o czynniku zwiększającym to poczucie. Takim czynnikiem może być dla Ciebie ubezpieczenie majątkowe.

Swój dom możesz ubezpieczyć między innymi od ognia, zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy rozboju. Ubezpieczenie domu zapewnia Ci nie tylko ochronę samego budynku mieszkalnego, ale również rzeczy się w nim znajdujących.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia? Ubezpieczenie majątkowe obejmuje:

 • mieszkanie lub dom mieszkalny,
 • stałe elementy domu/mieszkania,
 • pomieszczenia gospodarcze, budynki i budowle,
 • ruchomości domowe, w tym samochody objęte ubezpieczeniem komunikacyjnym,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie majątkowe jako ochrona firmy

dom

Ubezpieczyłeś dom, bo pragniesz gwarancji bezpieczeństwa? Ubezpiecz także firmę. Przyjdź do nas, a stworzymy dla Ciebie pakiet najbardziej przydatnych ubezpieczeń. Zapewnimy optymalną ochronę majątku Twojego przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie na wypadek szkód mogących powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nawet w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń będziesz mógł liczyć na pomoc profesjonalistów, tak samo jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie majątkowe może objąć:

 • majątek firmy czyli budynki, wyposażenie oraz środki obrotowe,
 • sprzęt elektroniczny,
 • OC zawodu,
 • odpowiedzialność cywilną prowadzonej działalności,
 • mienie w transporcie,
 • flotę samochodową.