Allianz

Allianz katowice

Allianz jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. W ciągu kilkunastu lat obecności w Polsce Grupa Allianz, rozwijając się dynamicznie, stała się jednym z liderów polskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Dziś siłę i stabilność marki Allianz tworzą cztery spółki:

 •  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oferujące ubezpieczenia majątkowe,
 •  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferujące ubezpieczenia na życie,
 •  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oferujące fundusze inwestycyjne,
 •  Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzące otwarty i dobrowolny fundusz emerytalny.

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2013 roku 2,3 miliarda złotych, a aktywa pod zarządem grupy sięgnęły niemal 15 mld zł. To stawia Grupę Allianz w czołówce instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce. Szeroka oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje blisko 180 produktów oferowanych przez 5000 agentów w oddziałach i agencjach, a także podmioty współpracujące: brokerów ubezpieczeniowych, multiagencje, dealerów samochodowych, biura podróży, banki i inne instytucje finansowe.

Do Grupy Allianz należą także współpracujące z Allianz Polska:

 •  Mondial Assistance oferujący ubezpieczenia assistance,
 •  Euler Hermes zajmujący się ubezpieczeniami kredytów kupieckich


AVIVA

aviva

Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie. Jest liderem na swoim macierzystym rynku brytyjskim, gdzie działa już ponad 300 lat. Obsługuje 31 milionów klientów w 16 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1992 roku. Od tego czasu firmie zaufało już ponad 3,5 mln osób powierzając oszczędności o wartości ponad 50 mld zł.

Aviva ubezpiecza życie i zdrowie swoich klientów, oferuje ubezpieczenia samochodu, mieszkania, a także majątku firmy. Proponuje rozwiązania ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę. Jest firmą przyjazną rodzinie - przykładem jest program Aviva dla Młodych Rodziców oraz konkurs grantowy „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva. Jest także pierwszym ubezpieczycielem, który wprowadził dodatkowe korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wysoka jakość obsługi klienta, sprawna likwidacja szkód i wypłata świadczeń (w 2015 roku firma wypłaciła ponad 56 tys. świadczeń z ubezpieczeń na życie o łącznej wartości 263 mln zł) oraz programy wspierające rodziny – to tylko niektóre z atutów Avivy, za jakie doceniają firmę klienci, dziennikarze i niezależni eksperci.


AXA

axa

AXA Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie służące gromadzeniu pieniędzy na przyszłość oraz ochronie przed finansowymi skutkami wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Ubezpieczenia na życie można zawierać w formie indywidualnej lub grupowej. Korzystają z nich osoby prywatne oraz firmy działające w Polsce.

Misją AXA na całym świecie, także w Polsce, jest wzmocnić w naszych klientach poczucie spokoju i bezpieczeństwa poprzez zaoferowanie rozwiązań, które chronią naszych klientów oraz ich najbliższych przed finansowymi skutkami wydarzeń zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu i dorobkowi, a także poprzez zarządzanie ich oszczędnościami i aktywami.


Balcia Insurance SE (dawne RESO / BTA)

Balcia Insurance SE katowice

Balcia Insurance SE to firma ubezpieczeniowa, która została założona w 1993 roku na Łotwie przy udziale łotewskich przedsiębiorstw transportowych. Posiada wszystkie dostępne licencje na ubezpieczenia w dziale drugim, co pozwala oferować szeroką gamę produktów.

Od 2002 roku BTA rozwija się również poza granicami Łotwy. Obecnie prócz Polski posiada swoje oddziały na Litwie, w Estonii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. We Włoszech i Hiszpanii działa na zasadzie swobody świadczenia usług.

Dzięki innowacyjnemu podejściu w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych i konserwatywnej strategii rozwoju, BTA Insurance Company SE jest wiodącym ubezpieczycielem w krajach bałtyckich. W 2013 roku przypis wyniósł 667 mln PLN brutto (160 mln EUR). Obecnie wpłacony kapitał spółki stanowi 59,33 mln PLN (14,23 mln EUR).

Więcej informacji o BTA Insurance Company SE można uzyskać na stronie bta.pl.

Swoją działalność w Polsce BTA rozpoczęła w 2009 roku, zawierając z firmą RESO Europa Service umowę współpracy w zakresie rozpowszechniania polis i zarządzania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.

W styczniu 2014 roku BTA Insurance Company SE zarejestrowała swój oddział w Polsce. Mimo to nie ma żadnych znaczących zmian we współpracy z RESO. W dalszym ciągu wspólnie z BTA kontynuujemy rozwój sieci agentów sprzedaży, a także podnosimy jakość usług posprzedażowych i likwidacji szkód.


Compensa

compensa katowice

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Klientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej. Compensa proponuje elastyczne rozwiązania, Klient może wybierać pomiędzy ubezpieczeniem pojedynczego ryzyka a innowacyjnymi pakietami zapewniającymi kompleksową ochronę mienia. Aby spełnić oczekiwania Klientów i zaspokoić ich potrzeby Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group stale rozszerza i unowocześnia swoją ofertę.


Concordia

concordia

Na polskim rynku Concordia Ubezpieczenia kojarzy się głównej mierze z kompleksową ochroną gospodarstw rolnych i pakietami ubezpieczeń dla rolników. Towarzystwo to jednak zapewnia również korzystne i pełne zabezpieczenie życia, zdrowia oraz posiadanego majątku. Klientem docelowym Concordii są naturalnie rolnicy, ale również mieszkańcy małych i średnich miejscowości, których pragnie otaczać jeszcze pełniejszą ochroną.

Niemiecka solidność, polskie realia Z pewnością pokaźny bagaż doświadczeń na rynku ubezpieczeń, jaki przez ponad 150 lat działalności zdążył zebrać główny akcjonariusz Concordii - niemiecki Holding Concordia Versicherungen, przemawia za solidnością i gwarancją wysokiej jakości usług polskiego ubezpieczyciela. Specjalizację w zakresie agro zapewnia drugi udziałowiec – Vereinigte Hagelversicherungen, lider rynku ubezpieczeń rolnych w Niemczech.

Pierwsze placówki Concordii na terenie kraju zostały utworzone w 1997 roku. Od tego czasu firma z dużym sukcesem sprzedaje polisy ubezpieczeniowe zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i korporacyjnych.

Concordię Ubezpieczenia tworzą: Concordia Polska TUW specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital SA, która w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie.


Ergo Hestia

Ergohestia Katowice

Wiodącą spółką Grupy Ergo Hestia jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – drugi pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczyciel majątkowy w Polsce. Jego dystans do numeru 1. systematycznie się zmniejsza. Ergo Hestia jest zarazem największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku.

Stabilność zbudowana na ubezpieczeniach korporacyjnych – na początku lat 90. ubiegłego wieku Ergo Hestia wprowadziła innowacyjne w Polsce rozwiązania dla górnictwa, a następnie zagospodarowała swój sukces, otwierając się na rynek ubezpieczeń dla klientów indywidualnych, długofalowe podejście do indywidualnych ubezpieczeń majątkowych, możliwe dzięki innowacyjnej linii złożonej z pakietów Hestia 1 i Hestia 7, pozwala na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb zmieniających się przez lata, w miarę rosnącego statusu materialnego klientów i ich rodzin, elastyczna formuła pakietów dla małych i średnich przedsiębiorców (Moja Firma, Hestia Biznes), dopasowująca się do specyfiki działalności danego klienta, indywidualne traktowanie klientów korporacyjnych i zapewnienie im ponadstandardowych usług z zakresu szacowania i minimalizacji ryzyka; są one realizowane przez pracowników spółki wspierającej, Hestia Loss Control, pierwszej tego typu firmy inżynierskiej w Polsce, najlepsi, w opinii klientów, agenci ubezpieczeniowi w Polsce (według badań Qualifact, 2007 r.) oraz rozwijająca się dynamicznie sieć nowoczesnych wyłącznych punktów sprzedaży, w tym stoisk firmowych w centrach handlowych, pierwszy w Polsce system przenoszący całą obsługę sprzedaży do internetu (iPegaz), co znacznie wpływa na wygodę klientów korzystających z usług agentów ubezpieczeniowych, pierwsze w Polsce eKonto ubezpieczeniowe gwarantujące klientom pełną, wygodną obsługę posiadanych umów ubezpieczeń przez internet, najlepszy serwis likwidacji szkód komunikacyjnych – wyniki badania satysfakcji Klientów z likwidacji szkód komunikacyjnych, przeprowadzonego przez TNS OBOP i Deloitte (sierpień-wrzesień 2008 r.) wśród czterech największych firm obsługujących ponad 65% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, pierwsze w polskich ubezpieczeniach archiwum cyfrowe, eliminujące papierową dokumentację dotyczącą likwidacji szkód, wysoka lojalność klientów – ponad 80% osób ubezpieczonych w ramach pakietu Hestia 7, sztandarowej oferty firmy, kontynuuje ubezpieczenie w Ergo Hestii.


Generali

generali katowice

W 1999 Generali otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Założone zostały dwa towarzystwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W ciągu 5 lat Generali chce być jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm ubezpieczeniowych, nastawiając się na generowanie wartości biznesowej i wzrost. Nowa strategia Generali zakłada istotne polepszenie wszystkich kluczowych parametrów funkcjonowania firmy na polskim rynku, począwszy od zwiększenia sprzedaży, przez zidentyfikowanie szans rynkowych wynikających z nowych technologii i nowych warunków ekonomicznych, aż po zwiększenie rentowności i udziałów w rynku.


Gothaer

gothaer katowice

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dawniej pod nazwą PTU S.A.) – to firma obecna na polskim rynku od ponad 20 lat.

Pozyskanie w 2011 r. strategicznego inwestora, niemieckiego koncernu Gothaer pozwoliło połączyć dwudziestoletnie doświadczenie polskiej Spółki z tradycją, renomą i doświadczeniem akcjonariusza - jednej z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Europie. Dzięki temu połączeniu powstała synergia, która umożliwia nam zaoferowanie polskiemu rynkowi, ubezpieczeń, gwarantujących szeroki zakres i poczucie bezpieczeństwa. Do dziś Spółka przeszła szereg zmian. Uruchomione zostało nowoczesne Contact Center, wprowadzono również szereg dodatkowych usług dla Klientów: szybka ścieżka likwidacji szkód, bezpośrednia likwidacja szkód z OC sprawcy, formularze obsługowe online. 30 czerwca 2014 Gothaer wprowadził nowy, kompleksowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych GoAuto, inaugurując tym samym rozpoczęcie wdrażania nowej strategii produktowej w zakresie produktów detalicznych. Jej założeniem jest modułowość i prostota, tak, aby każdy Klient w łatwy i szybki sposób mógł dobrać optymalną dla siebie ochronę. Firma znajduje się w pierwszej dziesiątce polskich ubezpieczycieli majątkowych pod względem dochodu ze składki oraz wzrostu składki przypisanej brutto.


InterRisk

InterRisk katowice

InterRisk to :

 • • 20 lat na polskim rynku
 • • ponad 1 miliard składki przypisanej brutto w 2010, 2011, 2012 i w 2013 r.
 • • jedna z najlepszych ofert ubezpieczeń zdrowotnych
 • • lider sprzedaży gwarancji ubezpieczeniowych dla firm
 • • ubezpiecza 20% polskich wyższych uczelni
 • • ponad 800 pracowników etatowych, 53 jednostki terenowe
 • • ponad 3400 agentów i prawie 800 współpracujących spółek brokerskich

Ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.

Historia

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latachdziałalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę. W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza- Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej. Ponad 50 spółek należących do VIG zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 24 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę. Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group


Link4

link4 katowice

Działają na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Są pierwszą firmą ubezpieczeniową, oferującą polskim kierowcom ubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli ubezpieczenia przez telefon lub internet. Podczas, gdy na początku swojej działalności oferowali jedynie podstawowe ubezpieczenia samochodu, obecnie oferta obejmuje również: ubezpieczenia mieszkania, podróży. Jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń direct otrzymali certyfikat ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód. Są laureatem wielu nagród i wyróżnień.


Proama

proama katowice

Proama wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców. Produkty ubezpieczyciela dostępne są poprzez Internet, telefon, u agentów i dealerów samochodowych. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC oraz ubezpieczenia mieszkaniowe wraz z wachlarzem produktów dodatkowych, ubezpieczenia dla małych i średnich firm, a także ubezpieczenia osobowe.

Proama zatrudnia w Polsce ponad 600 specjalistów. Współpracuje z prawie 20 000 Osób Wykonujących Czynności Agencyjne poprzez ponad 2000 agencji. W roku 2015 roku zlikwidowała już około 60 000 szkód.

Proama uzyskała również tytuł "Gwiazda Jakości Obsługi 2014" w VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi. Gwiazda Jakości Obsługi przyznawana jest firmom wysoko ocenianym przez konsumentów. Zdaniem respondentów, Gwiazda Jakości Obsługi to firma, która stosuje przyjazne procedury, jest rekomendowana przez innych klientów i godna zaufania.


PZU

pzu

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Rozbudowana sieć dystrybucji i obsługi umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do oddziałów firmy.


TUW TUZ

tuw tuz

TUZ TUW działa na rynku w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych i corocznie uzyskuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.

Zawieramy nieprzerwanie umowy ubezpieczenia od 1 września 2003 roku. Przez 11 lat działalności na rynku finansowym TUZ TUW stało się zakładem ubezpieczeń cieszącym się uznaniem i zaufaniem Klientów.

Towarzystwo działa za pośrednictwem 15 oddziałów i przedstawicielstw zlokalizowanych na terenie całego kraju, a umowy na rzecz naszego Towarzystwa zawiera już blisko 10 000 osób.


Uniqa

uniqa katowic

Marka UNIQA jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od 15 lat. Dzięki przejęciu w roku 2000 ZUiR POLONIA, najstarszego polskiego ubezpieczyciela, czerpiemy z jego 25 lat doświadczeń.

Jesteśmy 6. ubezpieczycielem majątkowym na rynku i liderem sektora ubezpieczeń dedykowanych wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz ich mieszkańcom. Obecnie ubezpieczamy 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych oraz ponad 500 tys. mieszkań. W sumie produkt z logo UNIQA ma ponad 1 mln klientów.

Choć segment ubezpieczeń dla mieszkalnictwa stanowi ważną część biznesu UNIQA, to jesteśmy firmą uniwersalną. Zakres naszego działania obejmuje całe spektrum ryzyk: od ubezpieczeń dla osób prywatnych związanych z posiadanymi pojazdami, mieszkaniami i domami, poprzez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, aż po największe przedsiębiorstwa przemysłowe. Nasze produkty zdobyły wiele nagród. Wystarczy wspomnieć tytuły: Laur Konsumenta, Dobra Polisa czy Wybór Konsumenta.

Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, w ramach której działa ponad 3000 agentów, jesteśmy blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia.


Warta

warta katowice

Oferta Warty kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientów indywidualnych i korporacyjnych. Klientom indywidualnym towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej.

Firmom działającym w różnych branżach Warta oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze światowymi standardami. Warunki ubezpieczenia konstruowane są indywidualnie, dzięki czemu są dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowa oferta może chronić mienie, działalność oraz finanse firmy. Towarzystwo jest też liderem w ubezpieczeniach morskich i lotniczych.

Warta działa na obszarze całej Polski. Jej ubezpieczenia oferuje około 16 tysięcy osób w jednostkach terenowych, czy placówkach własnej sieci agentów czy multiagentów. Ubezpieczenia Warty sprzedawane są również poprzez sieć placówek partnerów biznesowych np. banki czy pośredników finansowych. Warta jest też głównym partnerem dla brokerów ubezpieczeniowych.

Oferta kierowana do instytucji i klientów indywidualnych zyskuje uznanie klientów i ekspertów. Dowodem tego są liczne nagrody przyznawane firmie. W trosce o wygodę swoich klientów Warta stworzyła całodobowe Centrum Obsługi Klienta, gotowe w każdej chwili służyć kompleksową informacją i pomocą.


HDI

hdi katowice

HDI jako marka o ponad 100 letniej tradycji na świecie, obecna jest w Polsce od ponad 10 lat. Obecnie to znak towarowy pod którym spółka TUiR "WARTA" S.A. oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

To efekt połączenia 28 grudnia 2012 r. spółek HDI Asekuracja TU oraz TUiR "WARTA" S.A., w jedno bardzo mocne towarzystwo ubezpieczeniowe, zajmujące pozycję wicelidera na rynku ubezpieczeń majątkowych. Dzięki szerokiej ofercie i rozległej sieci sprzedaży jesteśmy ubezpieczycielem dla każdego Polaka. Naszym celem jest zapewnienie klientom najwyższej jakości oferty, przyjaznej obsługi i dostępności naszych usług.