facebook

Wypadek komunikacyjny za granicą - co zrobić i jak zgłosić szkodę?

wypadek komunikacyjny za granicą policja

Wypadek komunikacyjny za granicą – potrzebna dokumentacja

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji po wypadku drogowym jest bardzo istotne i może znacznie ułatwić załatwianie wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem.
Najważniejszym dokumentem jest oświadczenie, które powinniśmy spisać razem ze współuczestnikiem wypadku i policją, którą należy wezwać na miejsce zdarzenia. Na dokumencie, którego druk jest standardowy dla wszystkich krajów UE, powinniśmy zamieścić:

  • dane sprawcy wypadku
  • kategoria i numer prawa jazdy
  • numer rejestracyjny wraz z marką pojazdu
  • dane ubezpieczyciela u którego sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie OC
  • okoliczności, w których doszło do wypadku

Można także ubiegać się o protokół policyjny, jednak należy pamiętać, że w niektórych krajach (np. w Niemczech) wiążę się to z dodatkową odpłatnością, a,np. policja węgierska nie udostępni tego dokumentu naszemu ubezpieczycielowi, a jedynie stronom sprawy. Zaleca się zapoznanie się z niektórymi przepisami drogowymi przed wyjazdem do danego kraju.agent multifirma

Do dokumentacji wypadku komunikacyjnego za granicą warto dołączać także wszelkie rachunki związane z naprawą auta. Rozsądnie jest robić ich kopie i zachować w razie poproszenia o nie przez ubezpieczyciela. Jeżeli po wypadku jesteśmy zmuszeni skorzystać z opieki medycznej, trzeba zatrzymać także kompletną dokumentację leczenia.

Na miejscu wypadku należy zwrócić uwagę na ewentualnych świadków całego zdarzenia. Jeżeli znajdują się tam takie osoby, trzeba zebrać od nich dane osobowe wraz z numerami telefonu. Warto również pomyśleć o dokładnym sfotografowaniu miejsca wydarzenia i obu pojazdów. Pozwoli to uniknąć wszelkich ewentualnych wątpliwości w dalszych etapach ubiegania o odszkodowanie.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku za granicą?

Jeżeli chcemy ubiegać się o odszkodowanie od osoby ubezpieczonej poza granicą naszego kraju, możemy zrobić to poprzez polskiego ubezpieczyciela. Zaraz po powrocie do Polski trzeba zgłosić się do reprezentanta ds. roszczeń zagranicznej firmy ubezpieczeniowej i złożyć wszystkie dokumenty, które są związane ze sprawą. Reprezentant jest zobowiązany do uzgodnienia wszystkich szczegółów ubezpieczenia i w okresie do 3 miesięcy zaprezentowania stanowiska w zakresie odszkodowania. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie posiadało reprezentanta ds. roszczeń w Polsce, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli natomiast wypadek miał miejsce w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do zagranicznej firmy ubezpieczeniowej.

Uwaga! Należy pamiętać aby nigdy nie zostawiać oryginałów naszego OC, ani nigdy nie podpisywać żadnych dokumentów w obcym dla nas języku!

Sprawdź - ubezpieczenia komunikacyjnePolecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu