facebook

Ubezpieczenie na życie a prawo spadkowe - jak wyglądają sprawy formalne?

ubezpieczenie na życie

W ciężkich życiowych chwilach, jak na przykład po śmierci bliskiej osoby, często trudno zabrać się za sprawy formalne. Warto jednak być świadomym pewnych faktów, swoich praw i obowiązków jako spadkobiercy i nie tylko. Czy spadek i ubezpieczenie na życie wypłaca się na takich samych prawach? Więcej na ten temat w dzisiejszym artykule. 

Ubezpieczenie na życie a spadek

  • Ubezpieczenie na życie - jest rodzajem ubezpieczenia, które jako przedmiot uznaje życie osoby ubezpieczonej. Najczęściej wykupowane jest w celu zabezpieczenia rodziny lub najbliższych osób ubezpieczonego w razie jego śmierci. Po śmierci osoby ubezpieczonej na życie, osoba lub osoby wskazane w polisie otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości określonej w umowie.
  • Spadek - jest to ogół praw i obowiązków, które w drodze dziedziczenia przechodzą po śmierci spadkodawcy na spadkobiercę lub spadkobierców.ubezpieczenie na życie a spadek

Warto wiedzieć, iż ubezpieczenie na życie nie jest częścią masy spadkowej. Pomimo podobieństw polisy do spadku, jakimi są na przykład wypłata świadczenia po śmierci danej osoby, nie jest równa ze spadkiem i procedurami z nim związanymi. Polisa na życie wyłączona jest z postępowania spadkowego oraz z obowiązku opłacenia podatku od spadku i darowizny.

To co odróżnia dodatkowo ubezpieczenie na życie i procedury związane z wypłaceniem świadczenia od spadku to między innymi czas i ilość załatwianych formalności. W przypadku polis na życie, aby otrzymać świadczenie należy zgłosić fakt zgonu osoby ubezpieczonej w towarzystwie ubezpieczeniowym. Od tego czasu, najczęściej w przeciągu 30 dni osoba lub osoby wskazane w polisie otrzymają pełną kwotę świadczenia.

Ubezpieczenie na życie - wyjątki w wypłacaniu świadczenia

Chociaż wydawać by się mogło, że ubezpieczenie na życie daje nam 100% pewności na sprawne wypłacenie całości świadczenia, należy wziąć pod uwagę pewną kwestię, gdy ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłacenia świadczenia. Taka sytuacja ma miejsce, gdy do śmierci osoby ubezpieczonej dojdzie z powodu przyczyny ujętej w tzw. wyłączeniu. Wyłączenia, które są ujęte w OWU, wskazują okoliczności śmierci osoby ubezpieczonej, które zwalniają towarzystwo ubezpieczeniowe z wypłacenia polisy. Do takich okoliczności można zaliczyć między innymi:

  • samobójstwo popełnione w czasie obowiązywania karencji
  • umyślne doprowadzenie do śmierci ubezpieczonego przez osobę, która wskazana jest w polisie jako uposażona do otrzymania świadczenia
  • Zakłamanie stanu zdrowia ubezpieczonego, który miał wpływ na jego śmierć

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj zabezpieczenia na który warto się zdecydować, jeśli chcemy, by bliscy po naszej śmierci otrzymali szybką pomoc. Brak skomplikowanych spraw formalnych w procedurze wypłaty świadczenia z polisy jest bardzo pomocny w sytuacji, kiedy często nie ma się głowy do dokumentów i spraw urzędowych. Pamiętaj, że ubezpieczenie na życie nie musi być drogie, a nawet pozornie niewielka kwota może pomóc w ciężkich chwilach po śmierci członka rodziny.Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu