facebook

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - jak objąć nim bliskich?

ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Nie wszyscy Twoi bliscy są ubezpieczeni? Kiedy możesz zgłosić ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny i jakie formalności się z tym wiążą?

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - w jakich sytuacjach?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub osobą zatrudnioną w oparciu o umowę-zlecenie, o pracę i objętą ubezpieczeniami ZUS, możesz skorzystać z możliwości ubezpieczenia zdrowotne członka rodziny.  Według badań GUS, aż co 14 Polak nie posiada uprawnień do korzystania z publicznej służby zdrowia. Jeśli nasz bliski, także znajduje się w takiej sytuacji, jako osoba uprawniona jesteśmy zobowiązani do objęcia go ubezpieczeniem. W razie nie zrobienia tego, podlegamy karze grzywny (art. 193 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wtedy nasz bliski będzie mógł  pełnoprawnie korzystać z naszego ubezpieczenia. Osobą, która "podpina" się pod nasze świadczenie, może być:ubezpieczenie zdrowotne

  • dziecko do lat 18 (własne lub przysposobione)
  • dziecko powyżej 18 roku życia jeśli nadal się kształci (do ukończenia 26roku życia) lub posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • małżonek
  • wnukowie (pod warunkiem, że ich rodzice nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego)
  • dziecko w ramach rodziny zastępczej
  • wstępni (rodzice i dziadkowie) w sytuacji, gdy dzielą z ubezpieczonym gospodarstwo domowe

Należy pamiętać jednak o powiadomieniu płatnika składki o sytuacji, w której ubezpieczany przez nas członek rodziny zmienił tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (na przykład podjął pracę, rozpoczął naukę itd.). Warto wspomnieć, że ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny nie ma wpływu na wysokość wpłacanych przez nas (lub pracodawcę) składek. Powoduje to wyrejestrowanie z ubezpieczenia. Także osoba, która ubezpiecza się dobrowolnie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia bliskich, którzy są uprawnieni do tych świadczeń. Jeżeli partner, nie będący naszym małżonkiem, nie jest objęty ubezpieczeniem, należy doradzić mu zarejestrowanie się w urzędzie pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - jakie formalności się z tym wiążą?

Najważniejszym krokiem w ubezpieczeniu zdrowotnym członka rodziny jest zgłoszenie go na ZCNA.  Aby to zrobić należy wypełnić formularz ZUS formalności podpisywanie umowaZCNA „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego" , który możemy znaleźć między innymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podając wszystkie dane bliskiej nam osoby, upoważniamy ją do korzystania z publicznej służby zdrowia. Wypełnienie wniosku  nie jest skomplikowane i jest całkowicie darmowe dla wszystkich.

 Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu