facebook

Ubezpieczenie od utraty pracy - co to takiego?

ubezpieczenie od utraty pracy mężczyzna

Stopa bezrobocia w Polsce ma obecnie najniższą wartość od wielu lat. Niewątpliwie jest to dobry znak, ale ta sytuacja może zmienić się w każdej chwili. Utrata stanowiska pracy często przychodzi bardzo niespodziewanie. Czy więc ubezpieczenie od utraty pracy ma sens? 

Towarzystwa ubezpieczeniowe dają nam możliwość wykupienia polisy, jaką jest ubezpieczenie od utraty pracy, jednak jest kilka obwarowań tego rodzaju polisy, o których należy bezwzględnie pamiętać.

Ubezpieczenie od utraty pracy - jak i kiedy można je wykupić?

Pierwszym faktem na temat ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, który warto znać, jest to, iż ubezpieczenie od utraty pracy nie występuje nigdy jako samodzielny produkt. Sprzedawane są wyłącznie przy zakupie ubezpieczeń na życie, jako dodatek.

Tak więc jeśli jesteśmy zainteresowani wykupieniem ubezpieczenia od utraty pracy, musimy pamiętać, że będziemy mogli to zrobić tylko i wyłącznie wykupując ubezpieczenie na życie zawierające to rozszerzenie.

Warto zaznaczyć, że na zakup tego rodzaju ubezpieczenia decydują się bardzo często osoby, które są poniekąd do tego zobligowane. Co to znaczy? Oznacza to, że jeśli dana osoba chce wziąć kredyt, często aby spełnić wymogi banku, musi wykupić ubezpieczenie od utraty pracy.

Co obejmuje ubezpieczenie od utraty pracy i jakie koszty się z nim wiążą?

Jako, że ubezpieczenie od utraty pracy sprzedawane jest w pakiecie z ubezpieczeniem na życie, koszty z nim związane są dosyć wysokie. Wydatki związane z tą polisą mogą sięgać od utrata pracy frustrajakilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Co do metody opłacania składek, też bywa różnie. Zdarza się, że jej wysokość jest doliczana do miesięcznej raty kredytu. Innym sposobem jest opłacanie jej oddzielnie.

Jeśli chodzi o zasady ubezpieczenia, różnią się one w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a najlepiej skorzystać z pomocy fachowca.

Ubezpieczenie od utraty pracy może obejmować bowiem sytuację, w której pracownik stracił pracę z winy pracodawcy. W innym przypadku polisa może obejmować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, lecz tylko wtedy, gdy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym. Bardzo często, jako warunek do otrzymania świadczenia, wymagany jest także określony staż pracy oraz brak zatrudnienia w innym miejscu pracy.

W jakiej formie wypłacane jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Jeśli zostaną spełnione OWU, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje obowiązek spłaty kredytu. Jednak należy pamiętać o tym, że czas przejęcia opłacania zobowiązań jest ściśle określony w umowie - np. 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, obowiązki spłacania kredytu powracają do kredytobiorcy.

Trzeba mieć również na uwadze, że wykupiona polisa jest zbyt niska, aby spłacić ratę kredytu (w sytuacji, gdy ta jest bardzo wysoka). Wtedy z ubezpieczenia pokrywana jest tylko część kosztów związanych z opłacaniem zobowiązań. Sytuacja działa także w drugą stronę - gdy rata kredytu jest na tyle niska, że polisa pokrywa koszty jej spłaty oraz np. koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu