facebook

Polisa na dożycie - na czym polega ten rodzaj ubezpieczenia?

ubezpieczenie na dożycie małżeństwo wycieczka

Obecnie mamy do wyboru szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wybór ubezpieczeń. Bardzo popularne są polisy zabezpieczające nasze życie, a wśród nich najczęściej wyróżnia się ubezpieczenie na życie. Istnieje także możliwość wykupienia takiego rodzaju zabezpieczenia jak polisa na dożycie. Czym jest i czy warto się na nią zdecydować? 

Czym jest polisa na dożycie?

Jest to rodzaj ubezpieczenia opartego na odwrotnych zasadach, co polisa na życie. W przypadku polisy na życie mówimy o ubezpieczeniu bezterminowym. Osoba objęta taką polisą opłaca składki regularnie, a po jej śmierci odpowiednia kwota pieniędzy zostaje przekazana wskazanym osobom. Polisa na dożycie jest z kolei terminowa (objęta długim okresem czasu - 10, 15, 20 lat) i polega na tym, że osoba ubezpieczona na dożycie opłaca regularnie składki, do momentu dożycia określonego w polisie wieku. Ponadto, po zakończeniu czasu trwania polisy (czyli po osiągnięciu wskazanego wieku) ubezpieczenie jest wypłacane osobie, którą obejmowała polisa na dożycie.

Dla kogo odpowiednia może być polisa na dożycie?

para małżeństwo ubezpieczenie na dożycieWiele osób jeszcze na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego obawia się o swoją przyszłość w kontekście finansowym. Przejście na emeryturę często oznacza znaczny spadek ilości pieniędzy, które pozostają do dyspozycji, ponieważ wysokość świadczeń emerytalnych jest znacznie niższa niż stałe zarobki.
Co zrobić, aby uchronić się przed koniecznością wprowadzania drastycznych zmian sposobie życia na emeryturze? Jedną z opcji jest właśnie polisa na dożycie. Dzięki niej osoba, która zdecydowała się na takie ubezpieczenie, może liczyć na otrzymanie określonej sumy pieniędzy po osiągnięciu ustalonego wieku, czyli na przykład wieku emerytalnego.

Polisa na dożycie - ryzyko

Z polisą na dożycie związane jest pewne ryzyko. Warunkiem otrzymania wypłaty z ubezpieczenia jest dożycie osoby ubezpieczonej do określonego wieku. Jeśli osoba umrze przed osiągnięciem ustalonego wieku, jej bliscy nie otrzymają pieniędzy z ubezpieczenia. Tak więc niejako zostaną utracone. Istnieje możliwość połączenia ubezpieczeń i skorzystania z opcji jaką jest polisa na życie i dożycie. W takim przypadku w razie śmierci osoby ubezpieczonej przed osiągnięciem określonego w polisie wieku, część pieniędzy jest wypłacana rodzinie. Jest to jednak znacznie niższa kwota niż ta, którą otrzymałaby osoba ubezpieczona po zakończeniu polisy.

Zapytaj swojego agenta o polisy na życie i ubezpieczenia zdrowotne.Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu