facebook

Oświadczenie o kolizji drogowej - co warto wiedzieć?

oświadczenie o kolizji drogowej samochód

Kolizje drogowe i wypadki to niestety codzienność na drogach. Często są to bardzo stresujące sytuacje, w których nerwy  i emocje biorą górę, a co za tym idzie nasze zachowanie bywa nieracjonalne. Dlatego, by jak najbardziej minimalizować dodatkowe, stresujące okoliczności, warto mieć przy sobie oświadczenie o kolizji drogowej. 

Kiedy uczestniczymy w kolizji drogowej, nie zawsze konieczne jest wzywanie policji. Jeśli w takim zdarzeniu nikt nie ucierpiał na zdrowiu, ani nie zginął, a uczestnicy kolizji są zgodni co do jej winnego i okoliczności powstania, istnieje możliwość spisania oświadczenia o kolizji drogowej, z którym później należy zgłosić się do ubezpieczyciela 

Oświadczenie o kolizji drogowej - kiedy możemy je sporządzić?

Aby sporządzenie oświadczenia o kolizji drogowej było zgodne a prawem, musimy być pewni, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy spełnia następujące warunki.

 1. Wszyscy uczestnicy zdarzenia są zgodni co do jego przebiegu, a spisanie oświadczenia jest całkowicie dobrowolne z obydwu stron.kolizja drogowa oświadczenie o kolizji drogowej
 2. Wiadomo, kto jest winny spowodowaniu kolizji, a sprawca jest gotowy potwierdzić to na piśmie.
 3. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał na zdrowiu ani nie ma ofiar śmiertelnych. 
 4. Obydwie strony posiadają przy sobie dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem, dowód osobisty, ważne ubezpieczenie OC.
 5. Obydwie strony są trzeźwe ani ich stan trzeźwości nie budzi zastrzeżeń. 
 6. Numer VIN z dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ubezpieczenia OC jest zgodny z numerem VIN pojazdu. 

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji drogowej?

Najlepiej, aby oświadczenie o kolizji drogowej mieć zawsze przy sobie, jednak jeśli nie posiadamy gotowego dokumentu do wypełnienia, możemy spisać takie oświadczenie odręcznie. 

Niezbędne informacje, które powinny znaleźć się  w oświadczeniu o kolizji drogowej to: 

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, serię i numer dowodu osobistego, kategorię, datę wydania i organ wydający prawo jazdy kierujących pojazdami
 • dane personalne wszystkich uczestników wypadku (pasażerów)
 • jasne wskazanie z imienia i nazwiska tego, kto jest winny spowodowania wypadku oraz jego czytelny podpis
 • numery polisy, daty ich ważności, nazwy towarzystw ubezpieczeniowych
 • dokładne wskazanie miejsca kolizji
 • szczegółowe opisanie szkód powstałych w wyniku kolizji 
 • dane osobowe świadków zdarzenia (jeśli tacy byli)
 • zdjęcia dokumentujące (jeśli jest możliwość ich wykonania)
 • podpisy obydwu stron kolizji 

W przypadku, kiedy masz wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą kolizji, druga strona nie posiada któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub jest nietrzeźwa - wezwij policję. Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu