facebook

Multiagent a broker ubezpieczeniowy - czym różnią się te profesje?

multiagent ubezpieczeniowy

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że multiagent oraz broker ubezpieczeniowy, to dwie różne osoby. Warto zapoznać się z podstawowymi różnicami między tymi dwoma zawodami. Czym różni się multiagent ubezpieczeniowy od brokera? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Multiagent ubezpieczeniowy a broker - jaka jest różnica?agent multifirma

W przypadku multiagenta reprezentuje on nie jednego, a kilku ubezpieczycieli. Jego zadaniem jest pozyskiwanie nowych klientów oraz reprezentowanie interesów konkretnych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy klienta. Jego priorytetem jest spełnienie wszystkich potrzeb oraz oczekiwań osoby, która pragnie nawiązać umowę ubezpieczeniową.

Broker ubezpieczeniowy, w przeciwieństwie do agenta/multiagenta, jest osobą niezależną. Oznacza to, że nie podlega żadnemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Musi być to osoba, która wykazuje się lojalnością w stosunku do mocodawcy. Nie może on działać na szkodę klienta. Warto dodać, że zawód brokera wymaga wpisu do rejestru, a także posiadania licencji. Każdy broker musi być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Nie może on również pozostawać w stałym stosunku z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Taka "współpraca" narusza zasady określające wykonywanie tego zawodu. Broker wykonuje wszelki czynności w imieniu klienta, czyli osoby, która poszukuje najkorzystniejszej formy ochrony ubezpieczeniowej.

Jak pracuje multiagent ubezpieczeniowy, a jak broker?

Multiagent może być powiązany umową nie tylko z jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to reprezentant kilku ubezpieczycieli, którzy funkcjonują obecnie na rynku. Osoba, która wykonuje ten zawód musi pozostać w stałym kontakcie ze wszystkimi managerami przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Może być to zadanie dość problematyczne, więc zawód ten wymaga dużego zaangażowania oraz organizacji. Musi on znać nie tylko ofertę jednego ubezpieczyciela, więc dużą zaletą podczas wykonywania pracy jest łatwe przyswajanie nowej wiedzy oraz informacji. Musi być on świetnie zorientowanych w przepisach oraz warunkach danej umowy. Bez tego nie pozyska nowych klientów, a tym samym nic nie zyska. Wpływa to również na negatywny stosunek osób poszukujących ubezpieczenia. Jeśli agent nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, to niszczy to relację z potencjalnym mocodawcą. Rozpoczynając pracę w zawodzie agenta ubezpieczeniowego musimy liczyć się z wieloma utrudnieniami. Początki są wyjątkowo trudne, a zbyt niski zysk może trwać nawet 2 /3 lata. Zależy to od wielu czynników. Jednak doświadczony multiagent ubezpieczeniowy, to dla klientów pewność, że posiadają ubezpieczenie najlepiej dobrane do ich potrzeb.Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu