facebook

Reasekuracja w ubezpieczeniach - co to takiego?

reasekuracja w ubezpieczeniach

Kiedy jesteśmy ubezpieczeni, często czujemy się dużo bezpieczniej i spokojniej. Mamy świadomość tego, że gdy spotka nas jakiś nieprzyjemny wypadek losowy, udamy się do naszego ubezpieczyciela, by uzyskać odszkodowanie. Jednak czy ubezpieczalnie dysponują nieskończenie wielką kwotą, z której mogłyby pokryć ubezpieczenia? Oczywiście, że nie. Dlatego ubezpieczalnie często korzystają z opcji, jaką jest reasekuracja.

Reasekuracja - co to takiego?ubezpieczenia reasekuracja ryzyka

W hipotetycznym przypadku, gdyby do ubezpieczalni zgłosiłoby się ponadprzeciętnie dużo osób w tym samym czasie, mogłoby dojść do niewypłacalności tej firmy, a tym samym do jej upadku. Związane jest to z ryzykiem, od którego firmy ubezpieczeniowe często się ubezpieczają, by uniknąć bankructwa.
Reasekuracja jest umową, w której cedent (zakład ubezpieczeniowy, który chce się ubezpieczyć) przekazuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka reasekurantowi (czyli innemu zakładowi ubezpieczeniowemu). Cedent na mocy tej umowy zobowiązany jest do przekazywania reasekurantowi odpowiedniej części składek, które otrzymuje od swoich klientów. Potocznie mówiąc, reasekuracja jest ubezpieczeniem dla zakładu ubezpieczeniowego, które w przypadku realizacji ubezpieczonego ryzyka, zapewni zakładowi ubezpieczeniowemu pomoc w wypłacaniu odszkodowań jego klientom.
Reasekuracja pozwala zakładowi ubezpieczeniowemu ograniczyć odpowiedzialność w przypadku konieczności poniesienia bardzo dużych, ponadprzeciętnych szkód (np. nagłej, ogromnej liczbie zgłoszeń klientów po odszkodowania).

Reasekuracja - rodzaje umów

  • Fakultatywna - dla każdej umowy ubezpieczeniowej, negocjowane są odrębne warunki reasekuracji. Czyli wysokość składek i wielkość objętego reasekuracją ryzyka jest indywidualna dla każdej umowy.
  • Obligatoryjna - w tej umowie przyjmuje się, że składka reasekuracyjna, którą cedent wpłaca reasekurantowi, to ustalony procent składki ubezpieczeniowej. Reasekurant zobligowany jest zatem do przyjmowania tej składki oraz pokrycia ryzyka, które nie przekracza wcześniej ustalonej kwoty.
  • mieszana (fakultatywno - obligatoryjna)

 Polecane artykuły

Komentarze - 0

Napisz komentarz

Najpolulaniejsze na blogu